automehaničar


automehaničar
auto-mechanic
* * *
• garage mechanic
• auto-mechanic

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • automehàničār — m onaj koji popravlja i održava motor automobila (i drugih vozila sa sličnim motorima, npr. traktora) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • automehaničar — automehàničār m DEFINICIJA onaj koji popravlja i održava motor automobila (i drugih vozila sa sličnim motorima, npr. traktora) ETIMOLOGIJA auto 2 + v. mehanika, mehaničar …   Hrvatski jezični portal

  • automehaničarski — automehàničarskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na automehaničare ETIMOLOGIJA vidi automehaničar …   Hrvatski jezični portal

  • aeromehaničar — aeromehàničar m DEFINICIJA onaj koji servisira zrakoplove, usp. automehaničar ETIMOLOGIJA vidi aeromehanika …   Hrvatski jezični portal